Faedah Melaksanakan 5S

  1. Tempat kerja menjadi lebih  bersih dan teratur.
  2. Tempat kerja menjadi lebih selamat.
  3. Pencapaian  boleh  dilihat  secara  tidak langsung yang menggalakkan penjanaan idea yang lebih banyak dan kreatif

  4. Mengurangkan masa pencarian

  5. Aliran operasi kerja yang cekap

  6. Kaedah-kaedah standard yang jelas

  7. Mengurangkan masa memproses inventori.

  8. Memaksimakan penggunaan ruang dan kawasan.

  9. Mengurangkan rungutan pengguna